herbeBOI - Gmina Jastarnia

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

ALKOHOL - ZEZWOLENIA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Podstawa prawna

Art. 11  ust. 4 oraz art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z zm.)

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.