herbeBOI - Gmina Jastarnia

Procedura zatrudniania pracowników gospodarczych

INNE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Składanie podań o pracę  do 14 marca
  • pisemnie
  • drogą elektroniczną
  • na podaniu zamieszczony powinien być nr telefonu kontaktowego

  2.  Wyniki wyboru kandydatów którzy zostali wybrani będą wywieszone w tutejszym Urzędzie

       Miasta na tablicy ogłoszeń na II piętrze

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.