herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zaświadczenie o zameldowaniu

MELDUNKI

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni  ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Ewidencja Ludności)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:

a) informację, że jest to opłata skarbowa,

b) sprawę, w której wnoszona jest opłata

 

Zwolnione z opłat skarbowych są zaświadczenia wydawane celem  przedłożenia m.in. w Wydziale Spraw Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej itp.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu - zaświadczenia w formie wydruku komputerowego.
Do 7 dni od daty złożenia wniosku - pozostałe zaświadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia .

W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowe.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w Biurze Obsługi Interesanta : I piętro, pok. 101, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; wniosek ten będzie przekazany do Ewidencji Ludności celem rozpatrzenia.