herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

MELDUNKI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni  ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Ewidencja Ludności)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Usługa jest bezpłatna.

Termin i sposób załatwienia

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)