herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zaświadczenie o opłacaniu podatku od nieruchomości

PODATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu podatku od nieruchomości.

  2. Oryginał dowodu opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.