herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/likwidacja wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Następny dzień roboczy po dniu wpływu poprawnie wypełnionego wniosku CEIDG-1

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Przedsiębiorczości i Technologii