herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wykup prawa użytkowania wieczystego

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność

  2. Załączniki:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (odpis można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie - Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 1

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w prowadzącym sprawę Referacie Gospodarki Nieruchomościami.