herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zamiana gruntów

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek zamiana gruntów

2..      załączniki:

aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu, będącego przedmiotem wniosku (mapy syt. - wys. wydaje Starostwo Powiatowe w Pucku – Wydział Geodezji  i Kartografii, 84-100 Puck ul. 1-go Maja 13)

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę w kwocie, stanowiącej różnicę wartości zamienianych nieruchomości. Wartość nieruchomości ustala rzeczoznawca majątkowy.

W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca – na pisemne wezwanie – będzie zobowiązany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w pok. Nr 101.