herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

USŁUGI HOTELARSKIE

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji na prośbę zainteresowanego - 17,00 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu .

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 238)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)

Dodatkowe informacje, uwagi

Każdy przedsiębiorca wynajmujący pokoje gościnne winien wpisać obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będącego obiektem hotelarskim

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk, schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miejskiego w Jastarni o następujących zmianach: zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.