herbeBOI - Gmina Jastarnia

Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

ODPISY AKTÓW

Wymagane dokumenty

  •  wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym — możesz go pobrać i wypełnić w domu albo wziąć z urzędu stanu cywilnego (USC). Wzór wniosku jest określony przez prawo,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
  • dowód opłaty skarbowej — możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.

Komórka organizacyjna

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (USC).

Opłaty

38 zł

Termin i sposób załatwienia

O ile to możliwe, kierownik USC wyda ci zaświadczenie od razu. Akt, na podstawie którego wyda ten dokument, musi być w rejestrze stanu cywlnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie dostaniesz: 

  • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli złożysz wniosek do USC, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
  • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli złożysz wniosek do USC, w którym nie matwojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz decyzję administracyjną. Wtedy masz 14 dni, aby odwołać się od decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.