herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zezwolenie na utrzymywanie psa uznanego za rasę agresywną

PSY RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zezwolenia - 82,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

  1)  amerykański pit bull terrier;

  2)  pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

  3)  buldog amerykański;

  4)  dog argentyński;

  5)  pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

  6)  tosa inu;

  7)  rottweiler;

  8)  akbash dog;

  9)  anatolian karabash;

10)  moskiewski stróżujący;

11)  owczarek kaukaski.

WAŻNE! Osoby posiadające psy wymienionych ras powinny posiadać zezwolenie na ich utrzymywanie bez względu na to, czy pochodzenie psa jest udokumentowane rodowodem, czy też nie.