herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zaświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, do 7 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 182

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenia wydawane są tylko i wyłącznie osobom, które prowadziły i zakończyły swą działalność przed 1 lipca 2011 r. Pozostałe informacje o przedsiębiorcach (którzy zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej po 1 lipca 2011 r.) widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej pod adresem: www.firma.gov.pl